By anonymous.

Uploaded on June 3, 2022, 7:10 a.m. UTC.

חפשו באינטרנט באתר עדנה קרנבל את השיחות האינטימיות של אפי נוה עם כל החרמניות שעגבו עליו. אודליה חן בהמת מגדר פמיניסטית שהשתמשה בניאופים שלה כדי להוציא מאפי מינויים של ועדות. זו שיחה אחרי שסידר לה יור במשותף של פורום המשפחה של לשכת עורכי הדין

Share this link:Download audio!